Dagli Brugsen Rask Mølle og OK Benzin overrakte lørdag d. 19. marts 2016 OK Benzin sponsorcheck til ROI og HK 73 Rask Mølle.

Beløbet er for 2015 intet mindre end 31.930,73 kr.

ROI næstformand Peter Steinbrenner modtog på vegne af de to foreninger checken med det flotte sponsorbeløb.

En stor tak til alle Jer, der har gjort det muligt ved at tanke benzin eller købe el eller have et mobil abonnement hos OK.

Har du ikke allerede et OK kort, kan du få det på linket HER

Husk at tilknytte kortet foreningerne i Rask Mølle.