I HK 73 Rask Mølle har vi allerede nu mange af de gennemgående børne og ungdomstrænere på plads til den kommende sæson. Vi mangler stadig at få vores unge hjælpetrænere på plads.

I ungdomsudvalget har vi valgt at lave en jobbeskrivelse for ungdomstræner jobbet.

Trænerjobbet er opdelt i to:

Trænerjobbet:
Der er selve trænerjobbet, som indebærer at man følger holdet til alle træninger og alle kampe. Sammen med det øvrige trænerteam skal man planlægge sæsonen og de enkelte træninger, så spillerne gennem gode øvelser dygtiggør sig på håndboldbanen. Samtidig er man også en del af den håndboldopdragelse, som vi i klubben ønsker at give vores unge spillere både på banen og uden for banen.

Uddannelse:
For at vores unge trænere er klædt godt på har vi i den kommende sæson valgt at vores fokus på uddannelse skal højnes. Det betyder at vi sætter krav til vores unge trænere om at de skal med på et eller to kursusforløb.

De to forløb er:
JHF Kreds 6 ungtræner uddannelse som gennemføres henover sæsonen. Aldersmæssigt skal man være mellem 12 og 20.
Man følges to og to, så man har en at snakke med efter de forskellige kurser og dermed også en man kan planlægge sine træninger ud fra det man har lært. Samtidig fungerer en af klubbens voksne erfarne trænere, som sparringspartner under hele forløbet.

Planen for forløbet er som beskrevet herunder:

 • August /september 2011: AT kursus hvor chef/medtrænere deltager
 • November 2011: BTU modul BTU modul / Koordinatorer + evt. ”chef” trænere får vejledning i supervision
 • December 2011 / januar 2012: BTU modul BTU modul
 • Januar 2012: Praktikforberedelse Coaching i håndbold
 • Febuar 2012: Minihåndboldskole i Rask Mølle Hallerne eller et andet sted i JHF kreds 6

Den anden del er for trænere mellem 15 og 18 år.
Du får en lederuddannelse gennem DGI, Hedensted Kommune og Ungdomsskolen Hedensted
På lederuddannelsen får du:

 • Oplevelse af, hvordan det er at være leder i en forening
 • Viden om undervisning af børn
 • Supersjove oplevelser og personlige udfordringer sammen med andre unge
 • Viden om og erfaring med planlægning, gennemførelse og evaluering af en projektdag
 • Personlig udvikling og kompetencer indenfor ledelse

Uddannelsen finder sted på Ungdomsgården i Hedensted:

 • Tirsdag den 6. september: Introaften
 • Fredag-søndag d. 16. – 18. september: 1. modul
 • Tirsdag den 4. oktober: Midtvejs- og vejledningsaften
 • Fredag-lørdag d. 4. – 5. november: 2. modul inkl. projektdag
 • Tirsdag den 15. november: Afslutningsaften

Begge uddannelser er gratis for dig, da klubben betaler alle udgifter. Lederuddannelsen er dog kun for de trænere, der aldersmæssigt opfylder kravene.

Du skal blot sørge for transport til og fra kursusstedet, men det gode er at vi fra klubbens side forventer at sender 10-14 unge af sted på de to forløb og dermed er der gode muligheder for at deles om kørslen.

Man skal sætte kryds i kalenderen på de ovenstående datoer og man SKAL deltage på alle kurser.

Så hvis du er frisk på at være hjælpetræner i HK 73 Rask Mølle og kan leve op til ovenstående, så kontakt enten Kaspar på 2851 1050 eller Dennis på 2078 3449.

På vegne af ungdomsudvalget:
Dennis