En lille reminder om børneafslutning fredag d. 5. april i Rask Mølle Hallerne.

17.30: Velkomst i hal 2.

17.40: Spisning i hal 2.
Prisen er 50 kr. for voksne og 40 kr. for børn.
Søskende og bedsteforældre er meget velkomne.
Børnespillere i HK 73 er gratis med.

18.30: Rask Mølle Award med præmier til alle børne spillerne samt et par overraskelser.

19.15: Diskotek i gymnastiksalen, de stores håndboldleg i hal 1 og i hal 2 laver vi en banehalvdel for U6 & U8 spillerne.
Kaffe og snak i hal 2 for forældre.

Det “officielle” slutter efter Rask Mølle Award, så der kan man liste af.
Men man er også meget velkommen til at blive til kl. 20.45, hvor vi siger tak for i år.

Husk at man skal tilmelde sig i Rask Mølle Hallernes cafeteria senest på onsdag d. 27. marts 2013.
Hvis man af den ene eller den anden grund ikke kan komme forbi hallen inden tirsdag d. 2. april, kan man kontakte Dennis pr. mail på dennishansen@hk-73.dk.

Med venlig hilsen
Ungdomsafdelingen HK 73 Rask Mølle

Hent invitation