Bestyrelsen i HK 73 Rask Mølle har indført Conventus som hjælpeværktøj i foreningen. Nu tænker du nok – “Hvad er Conventus?”

Conventus dk er et internetbasseret hjælpeværktøj til foreninger, der skaber
overblik og samler informationer på et fælles sted. Primært for personer i
bestyrelser og udvalg, samt trænere og instruktører.

Kalenderen viser alle de aktiviteter og møder man skal deltage i, samt orienterer
om alle øvrige arrangementer i hele foreningen, og for den sags skyld også
andre foreninger man er med i. Den hjælper ved tilrettelæggelse af møder,
booking af lokaler, oprettelse af dagsorden og indkaldelse via e-mail eller SMS.
Der er samtidig plads til private aftaler og notater, som ingen andre har adgang
til.
Når et møde er afholdt gemmes referatet sammen med mødeindkaldelsen og
eventuelle bilag, og låses herefter, så der ikke senere kan rettes i et referat. Alle
mødedeltagere vil altid kunne finde tilbage til referatet.
Fælles dokumenter, så som forretningsorden, vedtægter og filer med eksterne
dokumenter, vil kunne opbevares her og være lettere tilgængelig.

Adressebogen indeholder alle medlemmer og sikrer opdaterede oplysninger,
hvor også sponsorer og andre eksterne kontakter kan oprettes, altså en fælles
adressebog for hele foreningen. Den danner grundlag for hele kommunikationsdelen,
der giver en let og hurtig udveksling af informationer.

Der er mulighed for import fra andre medlemssystemer og bl.a. også
kampinformationer fra JBU, der automatisk bliver lagt på plads i kalenderen.
Ønsker man at opkræve kontingenter, kan det lade sig gøre via e-mail og SMS.

Der kan føres et komplet medlemsregnskab, med udskrivning af bogføringsbilag.

Conventus dk skal være sekretæren, der holder styr på alle aftaler, indkaldelser,
referater og modtager beskeder fra kollegaer. Er der noget du ikke kan finde – så
spørg din sekretær!

Uanset tid og sted, kan du altid komme i kontakt med sekretæren.

Se mere på www.conventus.dk

Der vil i de kommende måneder blive oplyst om hvad du som medlem skal gøre i det nye system.

Læs mere om Conventus’s historie her…