Kære spillere, forældre, trænere og andre samarbejdspartnere.

Ja, nu er tiden kommet, hvor der skal nye kræfter til i HK 73. Jeg takker af efter 8 år i bestyrelsen, hvoraf de 6 år har været som formand.

Jeg er stolt over den klub og forening, som jeg kan give videre her efter generalforsamlingen i morgen. Stolt over at kunne sige, at det er en klub, der har stigende medlemstal på ungdomssiden og stolt over, at vi har divisions håndbold på både U15 drenge og på herre siden.

Vi har mange ildsjæle i vores klub og lige så mange forældre, der bakker op omkring vores sociale arrangementer, samt når der er andre opgaver i klubben, der skal løses. Det er dejligt med frivillige hænder, men det skal samtidig siges, at det også er nødvendigt, for at en klub som vores skal kunne eksistere.

Jeg håber og ønsker, at dem som overtager efter mig bibeholder den opadgående kurve for medlemsantallet.

Jeg vil stadig komme i hallen til diverse kampe og arrangementer. Og selvfølgelig fortsætter jeg med det frivillige arbejde til både bankospil og til Rask Mølle Cup.

Så hermed skal lyde en kæmpe TAK til alle spillere, forældre, trænere og frivillige hjælpere for jeres hjælp.

Husk at der er generalforsamling i morgen d 26-2-2020 kl. 19.00

Med venlig hilsen

Claus Falkenberg
HK73 Rask Mølle