Fritidspasordningen giver økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter afhængig af forældrenes indkomst.

Fritidspasset søges ved at kontakte fritidsvejlederen – sammen udfylder vi et ansøgningsskema, hvor du giver samtykke til at Kultur & Fritid må trække dine indkomstoplysninger fra SKAT.

Du skal selv lægge pengene ud og derefter dokumentere udgiften for fritidsvejlederen. Støttebeløbet sættes direkte ind på din NEM-konto.

Hvad kan du få støtte til?
Fritidspasset kan bruges til at betale alt fra kontingent til udflugter, lejrophold, stævner og sociale arrangementer i klubben. Fritidspasset kan også bruges til køb af udstyr. Snak med fritidsvejlederen om, hvad du har brug for støtte til.

I skemaet nedenfor kan du se, hvor meget støtte du kan få. Tallene er gældende for 2012.

Husstandsindkomsten opgøres som:
– Bruttoindkomsten for husstandens medlemmer over 18 år (dog undtaget hjemmeboende børn over 18) fratrukket AM/ATP-bidrag.
– Ved flere børn: For hvert barn under 18 år udover det første fratrækkes 7.000 kr. fra husstandsindkomsten.

– For enlige forsørgere fratrækkes yderligere 54.684 kr.

Kontakt en af følgende personer ved spørgsmål:

Projektleder og fritidsvejleder
Dorthe Bloch Rosenvinge
7975 5098
3045 6436
dorthe.rosenvinge@hedensted.dk

Fritidsvejleder
Ditte Bak
2023 6236
ditte.bak@hedensted.dk

Fritidsvejleder
Karsten Kent Andersen
2497 1980
karsten.k.andersen@hedensted.dk