Fuldt hus til HK 73 Rask Mølles Nytårsbanko søndag d. 29. december 2019

Lidt mere end 450 glade bankospillere havde søndag fundet vej til Rask Mølle Hallerne, hvor der blev afholdt bankospil om 70 flotte præmier, der havde en samlet værdi af 21.000 kr.

En stor tak til alle de mange bankospillere og vores mange frivillige hjælpere.

Næste spil er søndag d. 5. januar kl. 19.00 og selvfølgelig er det i Rask Mølle Hallerne.

Godt nytår fra Banko afdelingen i HK 73 Rask Mølle