Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i HK 73 Rask Mølle onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i baghuset ved Rask Mølle Hallerne.

Skulle der være forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal de være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes til formand Claus Falkenberg på claus@fbth.dk senest onsdag d. 19. februar 2020.

§ 10 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Claus Falkenberg – Ønsker ikke genvalg
  • Ann Kortegaard Niemann – Villig til genvalg
  • Jeanette Møller Mathiasen – Villig til genvalg
  • Martin Rønsholt Jensen – Villig til genvalg
 7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
  • Nuværende suppleant er Per Laursen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
  • Nuværende revisor er: Bendt Mortensen.
  • Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl.
 9. Eventuelt

Skulle man ønske at læse klubbens vedtægter kan de findes på dette link: Se mere her

Referat fra Generalforsamlingen 2019 kan læses her: Læs referat