Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i HK 73 Rask Mølle tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19.00 i baghuset ved Rask Mølle Hallerne.

HUSK coronapas samt tilmelding 😷

Man skal tilmelde sig enten ved at bruge ovenstående link eller ved at sende en mail til dennishansen@hk-73.dk – senest mandag d. 21. juni kl. 12.00!!! Der er plads til max 50 personer. 

Skulle der være forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal de være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes til formand Jeanette Møller Mathiasen på mail senest tirsdag d. 15. juni 2021.

§ 10 Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Jeanette Møller Mathiasen
  • Ann Kortegaard Niemann
  • Sebastian Therkelsen – Villig til genvalg
  • Martin Rønsholt Jensen – Villig til genvalg
 7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
  • Nuværende suppleant er Per Laursen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
  • Nuværende revisor er: Bendt Mortensen.
  • Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl.
 9. Eventuelt

Skulle man ønske at læse klubbens vedtægter kan de findes på dette link: Se mere her

Referat fra Generalforsamlingen 2020 kan læses her – Læs referat

Tilmeldte til generalforsamlingen: