Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i HK 73 Rask Mølle tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 18.30 i Rask Mølle Hallerne.

Skulle der være forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal de være indsendt skriftligt til formanden Jeanette Møller Mathiasen på mail (se nederst) senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent og stemmetæller.

3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4: Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– Jeanette Møller Mathiasen – Villig til genvalg
– Ann Kortegaard Niemann – Villig til genvalg
– Sebastian Therkelsen – Afgår udenfor tur
– Martin Rønsholt Jensen

7: Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
– Nuværende suppleant er Per Laursen

8: Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
– Nuværende revisor er: Bendt Mortensen.
– Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl.

9: Eventuelt

Henvendelse om ovenstående kan ske til Formand
Jeanette Møller Mathiasen
Mobil: 22462357
jeanettesoerensen2@hotmail.com

Se sidste års referat her:

Se foreningens vedtægter:

Samme aften kl. 20.15 spiller HK 73 Rask Mølles 3. divisions herrer på hjemmebane mod Viborg FH.

Vel mødt