Onsdag d. 20. februar 2019 var der generalforsamling i HK 73 Rask Mølle. Formand Claus Falkenberg kunne byde velkommen til en mindre flok gæster til generalforsamlingen.

Martin Pedersen blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Først var det Claus, der kunne fremlægge bestyrelsens beretning for 2018.

Bestyrelsen ville gerne starte med at takke ALLE de mange frivillige i håndboldklubben. Lige fra dem der hjælper til bankospillet, til hjælperne ved Rask Mølle Cup, til håndboldskolens instruktører og selvfølgelig alle de mange trænere. Uden dem ville det ikke være muligt at få klubben til at løbe rundt og ingen opgave var for lille til at skulle have en tak med på vejen.
En speciel stor tak til Peter Jørgensen for hjælpen til bankospillene, til Martin og Bent i forbindelse med Rask Mølle Cup, til Dennis for hjælpen med diverse opgaver og til Ann for det store arbejde med sponsorerne.
Men det var vigtigt at ALLE hjælpere skulle vide at deres indsats var meget værdsat.

På det sportslige plan var der til den kommende sæson styr på trænerne til både damerne og herrerne.

På herresiden kommer Søren Godtfredsen til. En stor tak til Henrik Borgquist for de sæsoner han har stået i spidsen for 1. holds herrerne.

På damesiden forsætter Peter Bay Rasmussen efter ønske fra spillerne.

Der har været en lille fremgang i antal spillere på senior siden, så man lå i underkanten af 40 spillere pt.

På ungdomssiden er der et mål om få hold i de ældste årgange både U17 og U19. Så at få samlet de spillere som kommer hjem fra diverse efterskoler til et eller flere hold. Derudover skulle fremgangen i børne- og ungdomsspillerene forsættes. I øjeblikket arbejdes der på at sammensætte trænerteams frem mod den kommende sæson.

Der er ca. 135 børne- og ungdomsspillere pt.

Kasserer Conny Mathiasen kunne fortælle om et økonomisk godt år. Resultatet viser et overskud på ca. 15.000 kr. på driften. Derudover en fin indtægt på renter og obligationer. Skulle man have lyst kan man kontakte bestyrelsen for yderlig info.

Dernæst var der valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Claus Falkenberg og Berit Myllerup Rasmussen. Claus var villig til genvalg og Berit ønskede at træde ud. Derudover ønskede kasserer Conny Mathiasen at trække sig fra bestyrelsen.
Jeanette Mathiasen og Martin Rønsholdt Jensen blev valgt ind sammen med Claus Falkenberg. Derudover er Ann Kortegaard også i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig i nærmeste fremtid.

Til Conny og Berit skal der lyde en kæmpe stor tak for Jeres store arbejde i bestyrelsen.

Revisor er forsat Bendt Mortensen.
Revisor suppleant er forsat Leo Lindahl
Suppleant til bestyrelsen er forsat Per Laursen

Under eventuelt var der snak om beachbaner, muligt samarbejde på tværs af foreninger i Hedensted kommune og de kommende ulige årgange blev også vendt.

Tak til de fremmødte for stor spørgelyst og interesse for bestyrelsens arbejde i HK 73 Rask Mølle.