Bestyrelsen i HK 73 Rask Mølle indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.00 i baghuset i Rask Mølle Hallerne.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Mere følger i de kommende uger.