Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00
Baghuset i Rask Mølle Hallerne

23 fremmødte inkl. bestyrelsen.
Det er længe siden at der har været så mange til generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent
  • Martin Pedersen foreslået og valgt
 1. Valg af referent og stemmetæller.
  • Dennis Byskov Hansen foreslået og valgt
 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Claus fremlagde bestyrelsens beretning:
   • Der har været en stigning i børne og ungdomsspillere, men på senior siden er der stort set status quo. Desværre måtte hold 2 på herresiden trækkes efter et par kampe i efterårs sæsonen 2019.
   • Senior træner til herreholdet er på plads til den kommende sæson
   • Børne og ungdoms trænere er ved at falde på plads. Ann og Jeanette håber på at have kabalen til at gå op i løbet af en måneds tid, derefter bliver den offentliggjort.
   • Bankospil kører godt. Der er lidt over 200 spillere til stort set alle spil.
   • Rask Mølle Cup 2019 flot overskud mange hjælpere, men flere hjælpere kunne ønskes.
  • Fremtiden   
   • Flere børne og ungdomsspillere, så fødekæden kan fastholdes.
   • Flere ungdomshold!!! I år har der ikke været spillere på U17 årgangen samt U19 piger. Det er en udfordring i mange klubber pga. efterskoler, men det vil være godt i forhold til at fastholde spillere til vores senior hold.
   • Forsat at have gode voksne trænere ved alle børne og ungdomshold. Gerne også nogle af vores ældre spillere som trænere og hjælpetrænere på de forskellige yngre hold.
   • Rask Mølle Cup ligger på et stabilt niveau, så håbet er at det kan fastholdes. Det passer godt i forhold til antal haller og antal hjælpere. Resultatet økonomisk for RM Cup har været lidt bedre end 2018.
   • En stor tak til alle trænere, hjælpere – specielt vores ældre banko hjælpere, som ikke har børn eller børnebørn der spiller i klubben – det er utrolig prisværdig at I forsætter med at hjælpe klubben. Men alle hjælpere er vigtige for os.
   • En stor tak til Peder Jørgensen for hans store arbejde omkring ALT ved bankospillet.
   • En stor tak til Martin Pedersen og Bent Henriksen for deres hjælp omkring Rask Mølle Cup.
   • En stor tak til Dennis Byskov Hansen for hans hjælp til mange forskellige ting.
   • Tak til alle sponsorer store som små.
   • Til sidst en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet.
   • Claus sluttede med at takke for sin tid som formand. ”Det har ikke været en nem beslutning, men det er den rigtige for mig”.
 1. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
  • Martin startede med sige at regnskabet havde en flot fremgang – I det hele taget så har det været et godt år!!!
  • Kontingentet kan holdes lavt ved hjælp af de frivillige kræfter der bliver lagt i klubben.
  • Der er stadig nogle indtægter på lånet til RM Hallerne
 1. Behandling af indkomne forslag.
  • Ingen forslag indkommet
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Claus Falkenberg – Ønsker ikke genvalg
  • Ann Kortegaard Neimann – Villig til genvalg
  • Jeanette Møller Mathiasen – Villig til genvalg
  • Martin Rønsholt Jensen – Villig til genvalg

Sebastian Therkelsen stillede op.

Følgende blev derefter valgt:

 • Jeanette Møller Mathiasen
 • Ann Kortegaard Neimann
 • Martin Rønsholt Jensen
 • Sebastian Therkelsen
 1. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
  • Nuværende suppleant er Per Laursen
   • Genvalgt
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
  • Nuværende revisor er: Bendt Mortensen
   • Genvalgt
  • Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl
   • Genvalgt
 1. Eventuelt
  • Dennis kunne besvare Claus spørgsmål omkring antal spillere.
   • I året 2018 er der via Conventus indberettet 221 medlemmer til Dansk Idræts Forbund
   • I året 2019 er der indberettet 344 medlemmer til Dansk Idræts Forbund

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.23.

Bestyrelsen mødtes efterfølgende og konstituerer sig på følgende møde:

 • Formand Jeanette Møller Mathiasen
 • Næstformand Ann Kortegaard Neimann
 • Kasserer Martin Rønsholt Jensen
 • Menig medlem Sebastian Therkelsen