Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i HK 73 Rask Mølle tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00 i Rask Mølle Hallerne.

Skulle der være forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal de være indsendt skriftligt til formand Jeanette Møller Mathiasen på mail (se nederst) senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

  • 10 Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent og stemmetæller.

3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4: Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

5: Behandling af indkomne forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nuværende bestyrelse:
– Jeanette Møller Mathiasen
– Ann Kortegaard Neimann
– Patrik Nørskov Hein Larsen
– Martin Rønsholt Jensen

7: Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
– Nuværende suppleant er Anders Nørskov Hansen

8: Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
– Nuværende revisor er: Bendt Mortensen.
– Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl.

9: Eventuelt

Henvendelse om ovenstående kan ske til Formand Jeanette Møller Mathiasen
Mobil: 22462357 / jeanettesoerensen2@hotmail.com

Se sidste års referat her:
https://hk-73.dk/referat-fra-generalforsamlingen-d-1-marts-2022/

Se foreningens vedtægter:
https://hk-73.dk/om-hk73/klubbens-vedt%c3%a6gter/

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød samt en øl eller vand.
Vel mødt.