Året går på held, mit første år som formand for HK73. Det er mildt sagt, at det her år har været, og er blevet alt andet, end det år jeg havde regnet med. Hvis jeg havde vidst, at det skulle være sådan her, da vi sad i februar til generalforsamlingen, tror jeg, at jeg havde tvunget Claus til at blive på hans pind.

D. 26. Februar 2020 holder vi generalforsamling, her efter konstituerer vi os i bestyrelsen. Knap nok når vi at have det første bestyrelsesmøde før end Mette Frederiksen d. 11. Marts går ud og siger, at Danmark lukker ned. Det at lukke ned var ikke svært, men da vi kom til at skulle åbne op igen, blev det svært. Vi i bestyrelsen har fået mange informationer, og har skullet forholde os til det indenfor kort tid. Vores vigtigste mål i bestyrelsen har hele tiden været, at det skulle være sikkert for vores medlemmer, trænere og tilskuere at komme i vores hal og se håndbold.

Vi har heldigvis meget ansvarsfulde trænere i vores klub, som ligesom os, ønsker det samme for deres hold – at det skal være sikkert. Jeg vil gerne sige en ekstra stor tak til hver og en af alle de trænere unge som mere erfarne. I har virkelig løftet jeres del af ansvaret, og I har gjort et kæmpe stykke arbejde, for at de unge mennesker kunne mødes i en svær tid omkring håndbolden. Ingen har vrisset eller brokket sig, når vi har skrevet rundt med diverse Corona-nyheder i tide og utide. Vi har oplevet at man i trænergruppen, og på holdene har ”rykket sammen i bussen” – et ordsprog som på alle måder er voldsomt forbudt i disse tider, så vi har selvfølgelig brugt sprit, mundbind og social distance.

Banko har været lukket ned siden marts – det har økonomisk været rigtig hårdt for klubben, men jeg kommer ikke til at åbne op for vores bankospil, før end vi vurderer, at det er sundhedsfagligt forsvarligt. Mange af vores frivillige i og omkring banko er i risikogruppen, de er ældre som fortsat bidrager STORT til HK73. Derfor er det vigtigt for mig, og resten af bestyrelsen, at vi passer på dem, ligesom de er med til at passe på klubben. Jeg har løbende rådført mig med nogle af de mest erfarne omkring bankospillet, og de skal have en kæmpe tak for altid at åbne døren og stå klar til at spare med mig. Alt i alt skal alle dem, som hjælper til ved vores bankospil have en kæmpestor tak for at i har lyst til at bidrage til vores klub.

Claus har i de år han har siddet som formand sørget for, at klubben har fået en sund økonomi. Det er ikke ens betydende med, at vi kan gøre som vi plejer. Vi har skullet tænke os om, i forhold til, hvad der er blevet brugt penge på. Vi har i bestyrelsen søgt både Coronapuljer, men også puljer ved Hedensted kommune, som har bevilliget os økonomi til, at vi kunne skifte nogle af vores rekvisitter ud til træningen.

Ud over diverse puljer skal hvert enkelt medlem og familie have en kæmpe tak for at bakke op omkring vores ideer og tiltag med at sælge juletræer og bambusstrømper og i samarbejde med lokale også salg af bambusundertrøjer. I tager altid imod vores ideer med åbne arme, og gør hvad i kan for at bidrage til klubben. Det er dejligt at opleve den opbakning. I og omkring klubben.

Til sidst vil jeg sige tak til vores sponsorer. Vores ”gamle” og trofaste sponsorer, men også tak og velkommen til nye sponsorer. Vi er så taknemlige for, at I står bag os, uden jer ville vi ikke være her. Vi har i klubben og bestyrelsen heldigvis nogle helt fantastiske folk bag os. Vi skylder jer en kæmpe skulderklap og et stort og rungende TAK. Selvom tak kun er et fattigt ord, er det også det mest sigende – kort og præcis.

Vi har i bestyrelsen ofte kigget på hinanden, særligt i denne tid, og spontant er der en, som har sagt vi har de bedste mennesker omkring os. Vi har de bedste medlemmer, forældre, trænere og sponsorer! Vi er en lille klub med stor opbakning og vi er så evigt taknemlige for jeres opbakning. Min bestyrelse fortjener også en kæmpestor tak og et kæmpe skulderklap, og Dennis vores ungdomskonsulent har haft meget at se til i denne sæson med aflysninger, flytninger osv. Tusind tak til jer alle sammen.

I ønskes alle, hver især, en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

De varmeste hilsner

Formand for HK 73, Jeanette Mathiasen.