Kære trænere, sponsorer, frivillige, håndboldspillere, forældre og mange mange flere.

Endnu et år er gået, det har været et år som i en længere periode har mindet om en “normal” håndboldsæson. Vi har fået afholdt bl.a. Rask Mølle Cup – om end i et mindre format end vi plejer. Dog er det vigtigt at huske at selvom det var mindre var det ikke dårligere. Vi har formået at skabe et fint overskud fra stævnet, som går til alle klubbens udøvere. Vi har i år, ændret på nogle ting i forhold til hvordan stævnet afvikles – igen i år har der været en masse frivillige og spillere i klubben, som i fællesskab har løftet de mange arbejdsopgaver” omkring stævnet og I skal alle have en kæmpe tak for den tid I har investeret i HK 73.

Det er stadig en tid, hvor man i forhold til før coronaens indtog i verden, står over for mange beslutninger, som handler om corona. Hvad er det rigtige at gøre, hvad bør man gøre og vigtigst af alt, hvordan passer vi bedst på hinanden? Det er ikke noget som vi i bestyrelsen har de gyldne svar på, men vi prøver at gøre det så godt vi kan, og for os er det vigtigste at vi passer på jer, spillerne og trænerne. Der er ingen, som skal sendes ud i noget, som de ikke er trygge ved. Når det er sagt, så håber vi jo altid på at man har en dialog omkring tingene og vi oplever heldigvis en stor ansvarsfølelse fra alle vores trænere.

Vi har igen i år haft en fantastisk støtte af vores sponsorer. Vi har i HK 73 en gruppe af loyale, trofaste sponsorer – det er vigtigt for mig at sige at uden jer, vil det være svært at drive en håndboldklub. Så selvom vi ofte fortæller om at vi har kunnet lave et fint overskud på det ene eller det andet, så skal vi aldrig glemme at vores sponsorer er her år efter år, og hjælper med ikke kun sponsorater, men flere af dem lægger også en masse frivillig tid i klubben som hjælper til det ene eller det andet arrangement.

Støt vores sponsorer – de støtter os: https://hk-73.dk/sponsor-udvalget/sponsorer/

Nogle af dem støtter endda også med råd og vejledning, da de har været en del af klubben længere tid end mig – for det er jeg dem evig taknemlig! Det er en opbakning jeg tror man kun finder når man er i så lokal en klub som vores! I HK 73 står vi sammen – alle sammen.

Denne flok hjælpere var fredag d. 20. august med til at lave håndboldkaravane i samarbejde med Rask Mølle skole og Dansk Håndbold Forbund. Dette bliver fremadrettet også en af de ting, som klubben kommer til at lave hver år for at få flere medlemmer.

Vi har mistet en del medlemmer på bagkanten af Corona. Vi håber på at vi kan vende noget af frafaldet til fremgang igen, hvilket også er noget af det vi investere en del i. Vores største frafald er ungdomsårgangen, hvor vi i år ikke har haft U15 hverken på drenge eller pige siden. I U17 har vi et pigehold og i U19 et drengehold. Men vi arbejder hårdt for at gøre håndbolden attraktiv i HK73. Vi kan også se at vores indsats gennem de sidste måneder har allerede gjort at vi har fået flere og flere spillere på stort set alle børne og ungdomshold. Dette kunne ikke lade sig gøre uden en kæmpe indsats fra vores trænere.

Status på vores seniorhold er at vi har fået et stabil damehold og de har spillet sig – ubesejret – til oprykning til serie1! De ender med at vinde rækken som ubesejret med 4 point ned til 2. pladsen i puljen og de var faktisk så suveræne at de sikrede oprykningen allerede i 3. sidste spillerunde. Et KÆMPE tillykke til dameholdet.

Herrerne i 3. Division har haft en lidt turbulent sæson indtil videre. Holdet har manglet stabilitet, men det er primært pga. mange skader, hvilket har også betydet at man ikke har fået helt det udbytte af kampene som man havde håbet på. Vi håber på at 2. halvdel af sæsonen bliver bedre.

Serie 2 herreholdet ligger med helt i toppen og var også tæt på oprykning til serie 1. Det er et stort ønske fra både klubben og holdet at komme op i Serie 1. Der er kommet en tilgang af spillere til begge herreholdet og nu skal de spilles helt sammen, men det er en proces og tager tid.

Til sidst vil jeg bare sige tak – tak er et fattigt ord, men det er også et man glemmer at sige! Jeg sætter stor pris på at der er en stor frivillighed og at man i vores klub hjælper hinanden! Vi er der for hinanden og der står et helt hold bag en, også når beslutningerne er tunge eller svære. Tusind tak!

Tak til den resterende bestyrelse og Dennis.

Det har igen været i år været et underligt år, og jeg tror efterhånden at den unormale tid er de vilkår, der er for mig som formand for HK 73. Det unormale er min normal.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Vi ses i hallerne i 2022.

Med sportslig hilsen

Jeanette Mathiasen
Formand HK 73 Rask Mølle