Bestyrelsen har nu konstitueret sig og bestyrelsen samt udvalg ser således ud:

Formand:
Dennis

Næstformand:
Ann

Kasserer:
Martin

Sekretær:
Sara

Menige medlemmer:
Maria, Mette & Patrik

Event udvalg:
Sara, Mette & Patrik

HK 73 Rask Mølles repræsentant i bestyrelsen i Rask Mølle Idrætscenter:
Berit Pold Sejr

Kontaktperson til Rask Mølle Idrætscenter:
Dennis

Kontaktperson til “Hej Fonden”:
Dennis

Kontaktperson til medhjælperfest:
Sara

Kontaktperson til OK Benzin:
Patrik

Kontaktperson til RM Lotteri:
Maria

Materiale udvalg:
Ann & Maria

Sponsor udvalg:
Mette & Patrik

Stævne udvalg – Rask Mølle Cup:
Martin S. Pedersen (Turneringsleder)
Martin (Økonomi)
Dennis
Ann
Maria
Bent Henriksen
Patrik
Mette
Sara
Jeanette M. Mathiasen

Timefordeling:
Ann
Jeanette
Sara
Mette

Der arbejdes på at nedsætte enten årgangsansvarlige eller forskellige udvalg til børn, ungdom eller senior – Mere om dette i løbet af foråret 2024.

Kontingent for den kommende sæson er sat til at forsætte på det nuværende niveau.
Se kontingent for sæsonen 2024-25