Bestyrelsen:

Formand:

Jeanette Møller Mathiasen

Kasserer:

Martin Rønsholt Jensen

Næstformand:

Ann Kortegaard Niemann

Bestyrelsesmedlem:

Patrik Larsen