Bestyrelsen HK 73 Rask Mølle

Formand:
Jeanette

Næstformand:
Ann

Kasserer:
Martin

Bestyrelsesmedlem:
Patrik