Bestyrelsen HK 73 Rask Mølle

Formand:
Dennis

Næstformand:
Ann

Kasserer:
Martin

Bestyrelsesmedlem:
Jeanette

Bestyrelsesmedlem:
Patrik

Bestyrelsesmedlem:
Maria

Bestyrelsesmedlem:
Mette