Da vores nuværende kasserer har valgt at stoppe efter flere års tro tjeneste, søger HK 73 Rask Mølle en ny kasserer.

Jobbet som kasserer er rygraden i foreningen, og uden kasserer – ingen forening. Det er derfor meget vigtigt at få denne post besat for at vi kan forsætte med at tilbyde håndbold til legebørn i alle aldre fra de yngste stjerner på Trille og Trolle holdet til de ældste på vores senior hold.
Så har du, eventuelt en pårørende eller bekendt, lyst og mod på dette betroede hverv, så har HK 73 Rask Mølle brug for dig!

Er du interesseret – så henvend dig gerne til Claus Falkenberg på 6040 7080.

Om opgaven
Du deltager på bestyrelsesmøder, som en ud af fire bestyrelsesmedlemmer.
Der er ca. møde hver 8. uge, men meget klares pr. mail.

HK 73 Rask Mølle bruger Conventus til en stor del af økonomistyringen af klubben. Blandt andet sker betaling af kontingent sker via dette system. Det har medført, at der ikke skal bruges tid på at følge op på blandt andet indbetalinger af kontingent, i det alle indbetalinger foregår via dankort gennem Conventus.
Opgaven består derfor primært i at håndtere bogføring af bilag, foretage udbetalinger samt lave rapportering til bestyrelsen.

Den nuværende kasserer vil meget gerne hjælpe den kommende kasserer godt i gang med opgaven og herunder hjælpe til omkring afviklingen af Rask Mølle Cup, som er klubbens helt store indtægtskilde.