HK-73 Rask Mølle håndbold indkalder til
Ordinær Generalforsamling
I Baghuset ved Rask Mølle Hallen mandag den 22. Februar kl. 19:15

Dagsorden ifølge vedtægerne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Behandling af indkomne forslag
5. Eventuelt
Alle er velkomne – Det er bare at møde op!

På Valg er Kasserer Conny Mathiasen, der modtager gevalg – og bestyrelsesmedlem Anders Gold, der modtager genvalg.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret ifølge dansk lovgivning og har stemmeret jf. § 9 i klubbens vedtægter, der kan ses på linket herover – eller på hjemmesiden WWW.hk-73.dk. For at kunne bestride posten som formand eller kasserer skal personen være fyldt 18 år.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt skriftligt til Formand Claus Falkenberg – claus@fbth.dk – Møllersmindevej 14 b, 8763 Rask Mølle senest den 15. Februar