Peter Jørgensen blev Generalforsamlingen for JHF Kreds 6 hædret med NHBM pokalen for sit 40 årige virke som frivillig leder i HK 73 Rask Mølle og for 16 år i kredsens turneringsudvalg.