SENIORHÅNDBOLDSTÆVNEU-18 hold er også velkomne

Rask Mølle er centralt beliggende i Hedensted kommune knap 20 km. fra henholdsvis Vejle og Horsens samt godt 50 km fra Århus.
Stævnet afvikles sædvanligvis med ca. 2.500 deltagere i 25 haller.

Tilmelding mv. på www.HK-73.dk
Hent invitation på pdf fil her

Hent tilmeldingsfil på excel her

Rask Mølle Cup 2012
Stævnearrangør er HK 73 Rask Mølle

Den almindelige turneringsform ved Rask Mølle Cup er, at der spilles både lørdag og søndag. Holdene opdeles i op til 5 rækker for hhv. hr. & da. m. max. 18 hold / række efter tilmeldt styrkeforhold. I 2011 kom alle div.-hold i A-rækken. Holdene inddeles indledende i puljer a’ 3 hold, der spiller “alle mod alle”.
Nr. 1 i en given pulje går til en ny pulje med 2 andre vindere, mens nr. 2 går til en ny pulje med 2 andre “2-ere”. Det samme sker for “3-erne” fra de indledende puljer.
Også i de nye puljer spilles der “alle mod alle”. Rækkevinderne i ”1-erpuljerne” mødes i en rækkefinale, hvor finalevinderne fra alle rækker hver får 2.000 kr., mens finaletaberne i alle rækkernes ”1-erpuljer” hver får 1.000 kr.
Holdgebyret er for disse hold er på kr. 2.300.

”Lørdagshold” spiller kun kampe om lørdagen. Tilbuddet står kun åbent for hold, der er indplaceret i serierækkerne og derunder. Holdene får 3 kampe af (2*20) minutter. Lørdagsholdene indplaceres i turneringsrækker, der kun består af ”lørdagshold”. Der er ingen præmier til ”lørdagsholdene”, der til gengæld kun betaler et holdgebyr på kr. 1.700 / hold.

Spilletider:
Lørdagsholdenes kampe er (2*20) min.
Øvrige hold spiller om lørdagen (2*25 min.) og om søndagen (2*20) min.

Stævnereglerne er DHF’s turneringsreglement – dog er der helt fri videooptagning.
JHF, Århus og kreds 6 påsætter dommere. Som udgangspunkt påsættes 2 dommere i de rækker, hvor de deltagende hold får det i JHF’s turnering.

Kampbolde skal medbringes af hvert enkelt hold.

Holdkort udfyldes ikke, men vi regner med, at klubberne følger gældende regler for op- og nedrykning af spillere mellem de enkelte hold, klubben deltager med.

Spillestederne er Rask Mølle Hallerne og ca. 23 andre idrætshaller placeret i en radius rundt om Rask Mølle med en afstand på mellem 5 km. og 40 km.

Spilleplanen udarbejdes, så transport mellem hallerne for de enkelte hold minimeres.
Turneringsplanen er fra uge 35 tilgængelig på www.hk-73.dk.