Referat fra Generalforsamling i HK 73 Rask Mølle
Onsdag d. 27-02-2013 i Rask Mølle Hallerne

Formand Torben Skovbjerg byder velkommen til generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne og Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Valg af dirigent:
Bjarne

Valg af referent:
Marianne

Bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Formand Torben Skovbjerg fortæller for senior afd.
Starter med at takke spillere, trænere, frivillige, og bestyrelsen for sæsonen 2012/2013.

Klubben har i år 2 dame hold. Efter en del år med kun et damehold er der kommet gang i et andet hold. Så nu er der hold i serie 1 og i serie 3. Træner Thomas Thomsen forsætter med serie 1 holdet i den kommende sæson.

Klubben har i år haft 5 herrer hold:
3. divisions herrer, Serie 1 herrer og ikke mindre end 3 serie 2 hold.
Kaj Fuglsbjerg og Bjarne Siersbæk overtager efter denne sæson 3. divisions holdet efter Carsten Holm og Jesper Pedersen. Lars Jensen forsætter med serie 1 holdet.

Beretning:
Godkendes

Ungdomsformand Dennis Byskov Hansen fortæller for Ungdom:

Hold:
U-6 årgangen:                      Trille Trolle bold, har været en stor succes med Henrik og Jette som de voksne træner.
U-8 årgangen:                      Har spillet stævner fordelt over sæsonen.
U-10 årgangen:                    Har der været drenge og pige hold
U-12 årgangen:                    Har der været drenge og pige hold
U 14 årgangen:                    Både på pige og drenge siden har der været et samarbejde med Lindved, hvilket har været godt.
U 16 drenge:                       Også her som et samarbejde med Lindved. Dog har der kun været hold frem til Jul.

Fælles for alle holdene, er at der ikke har været i de bedste rækker de har spillet, men i B og C. Målet har været at det skulle være udviklende for alle hold, hvilket har lykkes.

Antal spillere:
Der har været et mindre fald på spillersiden. Det følger desværre den generelle tilbagegang som håndboldklubberne i DK oplever.

Næste sæson vil der blive suppleret med endnu en række.
U 4 som bliver Trille Trolle bold med mor og far, og det bliver for børnehavebørn.
U 6 bliver de ældste børnehavebørn og 0-klasse.
U 8 bliver for 1+2 klasse.
De øvrige årgange ligner det vi kender fra i år.

Håndboldskole:
Det var 11 år som arrangør, hvor der var 107 elever, og de var fordelt i Tørring, Uldum, og Rask Mølle hallerne.
Der lyder en stor tak til instruktører, som var klar til at træde til, da der var brug for det.
Håndboldskole i 2013 kommer igen til at ligge i uge 32, men der er dog ikke meldt så mange elever til endnu.

Beretning:
Godkendes

Fremlæggelse af årsrapport (inkl. regnskab) for det forløbne år til godkendelse:

Lars fremlægger regnskab, som er endt med et plus på 89.233,42 kr.

Det er som sædvanligt RM CUP, der er den store indtægtskilde.

Beretning:
Godkendes

Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Nuværende bestyrelse:
Ditte Meldgaard                   Ikke på valg
Jan Madsen                         Ikke på valg
Torben Skovbjerg                Ikke på valg
Karsten True Jensen            Ikke på valg
Lars Vestergaard                 På valg, og modtager genvalg
Dennis Byskov Hansen       På valg, og modtager genvalg
Peter Jørgensen                   På valg, og modtager genvalg
Karina Toft                         På valg, og modtager genvalg
Kaspar Væver                     På valg, og modtager ikke genvalg
Marianne Midtgaard            På valg og modtager ikke genvalg
Flemming Andersen            Afgår udenfor tur.

Forslag til bestyrelsen:
Anders Bastrup

Da det ikke er lykkedes at finde mere end en, skal der indkaldes til en ekstra ordinær general forsamling.

Der holdes derfor en ekstra ordinær general forsamling onsdag d. 20-03-2013 kl. 19.00

Valg af suppleanter til bestyrelsen, der vælges for et år:
Dette er også et punkt til den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af revisor, og revisor suppleant:
Bendt Mortensen, og Leo Lindahl fortsætter for det kommende år.