Dagsordenen for den ordinære generalforsamling for HK 73 Rask Mølle

Tirsdag d. 22. juni 2021 i Rask Mølle Hallerne:

  1. Valg af dirigent:

Ronnie Mathiasen blev valgt
Ronnie konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

  1. Valg af referent og stemmetæller.

Dennis Byskov Hansen som referent

Stemmetællere Ronnie Mathiasen & Dennis Byskov Hansen blev valgt

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Jeanette fremlagde hendes beretning for 2020:

”Kære Trænere, spillere, forældre, frivillige og andre samarbejdspartnere.

Jeg har nu siddet i bestyrelsen i HK73 i 2 år, det første år som menigt medlem og i år på formandsposten. Jeg nåede knap at sidde som formand mere end 14 dage før end Mette lukkede landet ned, og jeg kan roligt sige at det har været et år med mange trælse, men nødvendige beslutninger. Det har været et år med et utrolig stort behov for, at man sætter sig ind i de retningslinjer som kommer ind, som til tider også har været modsigende alt efter, hvor de er kommet fra. Jeg havde selvfølgelig helt andre håb og drømme for, hvordan mit første år som formand skulle forløbe. Jeg overtog en velsmurt maskine med en masse kompetente trænere og frivillige omkring mig, som kunne hjælpe mig i gang. Men der er ingen som kommer sovende til tingene her i dagens Danmark – så 14 dage kørte alt som ”det plejer”.

HELDIGVIS har jeg stadig en masse helt fantastiske og kompetente mennesker omkring mig, der iblandt fantastiske forældre, frivillige og trænere i klubben som hellere end gerne vil give en hånd med. Vi er hele året igennem blevet mødt med smil, ros og skulderklap på vores vej, og det har været ubeskriveligt rart for os, da vi ikke har kunnet få alle de håndboldoplevelser, vi gerne har villet give jer.

Vi er en klub, som altid har haft brug for de frivillige, og det kommer vi i den grad også til at have, når vi skal have tingene i gang igen og tilbage til normalen. Vi håber stadig på, at vi her i 2021 kan afholde Rask Mølle CUP 2. Weekend i september. Vi får brug for hjælp, når vi på et tidspunkt skal have søndags-banko i gang igen. Det er de 2 ting, som har gjort HK73’s økonomi så solid i så mange år. I 2019 var disse ting meget økonomisk indbringende.  Det er heller ingen hemmelighed, at det økonomiske år i 2020 har været en hård sej kamp for at få enderne til at hænge sammen. Men igen på grund af at folk i og omkring klubben i disse tider rykker sammen og løfter i flok er det faktisk lykkedes os næsten at gå i 0. Vi kommer ud af regnskabsåret 2020 med et lille, men meget spiseligt minus. Det kan vi alle i og omkring klubben takke hinanden.

Tak! ”

Rask Mølle d. 22. juni 2021
Jeanette Møller Mathiasen

  1. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Kontingentet har næsten været det samme som ”normalt” – en stor tak til medlemmerne for at bakke op om klubben ved at betale kontingent.

Vi har søgt coronapuljer for 126.000 kr. i 2020 og der er søgt yderligt for 2021.

Vi har solgt bambusa strømper for ca. 40.000 kr. i 2020 og der er solgt yderligt for 2021.

Alt i alt kommer vi ud med et lille minus på 8.500 kr.

Egen kapital på 2,3 millioner

Vi har søgt coronapuljer på baggrund af de gode indtægter, der var i 2019, så derfor ser resultatet så godt ud som det gør.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ann Kortegaard Neimann genvalgt

Martin Rønsholt Jensen genvalgt

Jeanette Møller Mathiasen

Sebastian Therkelsen

  1. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år

Per Laursen tager yderligt et år

  1. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.

Bendt Mortensen som revisor

Leo Lindahl som revisor suppleant

  1. Eventuelt

Kort snak om egenkapital, beachbaner og investeringer i fremtiden

 

Generalforsamlingen for HK 73 Rask Mølle blev afsluttet kl. 19.35.