Hermed referatet fra Generalforsamlingen i HK 73 Rask Mølle onsdag d. 28. februar 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Martin Pedersen – Martin blev valgt.

 1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Jeanette Mathiasen – Jeanette blev valgt.

 1. Stemmetæller:

Bestyrelsen foreslog Berit Pold Sejr – Berit blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Dennis gennemgik de projekter bestyrelsen havde arbejdet med i 2023.

Halleje udfordringen havde været den første udfordring, som klubben havde taget fat på. Pr. 1. januar 2023 skulle klubben betale 170 kr. pr. time. Estimatet for året 2023 var et sted mellem 160.000 og 170.000 kr. inkl. Rask Mølle Cup. Det endte på 131.276 kr. til træning og kamp samt 15.763 kr. til Rask Mølle Cup.

Sammen med flere andre foreninger i Hedensted kommune havde HK 73 fået sat fokus på halleje problematikken. Tv Syd, aviserne og P4 var velvillige til at sætte fokus på sagen og kommunalpolitikkerne vred sig over den megen fokus på sagen.

Efter en del i medierne blev det til møder med både udvalg, forvaltning og borgmesteren.

Hallejen er efterfølgende sat ned af to omgange, først i september til 121,5 kr. pr. time og så i november til 83 kr.

Estimatet for 2024 med samme aktivitet, som i 2023 vil være på ca. 72.000 kr.

HK 73 Rask Mølle blev i marts 2023 kåret til Årets forening i JHF kreds 6. Noget af det der blev fremhævet, var fællesskabet, rekrutteringen af nye spillere, samarbejdet med de lokale skoler og det gode idrætsmiljø der er i klubben.

I 2023 fik vi også sat gang i det nye sponsorkoncept. 11 sponsorer og 8 partnere indgik i det nye koncept:

 • 2 guldsponsorater
 • 1 sølvsponsorat
 • 5 bronzesponsorater
 • 3 platin sponsorater
 • 8 partnere

Nyt spilletøj blev taget i brug i november for U15 drenge, U19 piger samt de 3 senior hold. Det var planen at børne og ungdomsholdene skulle have haft deres tøj i start januar. Det blev skudt til start februar og så slut februar, men i uge 8 måtte Hummel erkende at de ikke anede, hvor tøjet var blevet af. Derfor er der blevet bestilt t-shirts til holdene i stedet, som leveres med sponsorlogoer, numre og HK 73 logo, så skal spillerne bruge det til at det nye tøj kommer frem.

Rask Mølle Cup 2023 blev afviklet med 53 hold samt 415 overnatninger på skolen. Det er tæt på vores max i forhold til overnatning uden stillads.

Udfordringen er stadig at skaffe nok frivillige til de mange opgaver. Vi har i 2024 lagt planer om at lave en A række med kun lørdagskampe. Planen er 2 kampe a 2*25 min.

Vi forventer at åbne for tilmeldinger i uge 10.

Årets største projekt har uden tvivl været klubbens 50-års jubilæum. Mere end 8 måneders planlægning kulminerede med en fantastisk jubilæumsdag lørdag d. 11. november 2023. Gamle avisartikler fra fordums tid sammen med gamle spillebluser, klubdragter, medaljer og meget andet blev venligst lånt ud.

Dagen var først med reception og allstar kamp med ca. 400 gæster og så en aftenfest med ca. 250 deltagere. God mad, glade gæster, indlæg fra Borgmester Ole Vind, kommunalpolitiker Claus Thaisen, forhenværende formand for HK 73 Egon Jensen og toastmaster Michael “Store” Hansen holdt taler for og om klubben. Forhenværende sportsjournalist på Horsens Folkeblad Tommy Poulsen fra Horsens Folkeblad interviewede 6 spillere fra “de gamle dage”. Om aftenen var der musik med ShowDown. Der har været masser af gode tilbagemeldinger på hele dagen.

Vi har selvfølgelig også været i gang med at tjene penge til klubben og med en flot indsats fra klubbens medlemmer er der blevet solgt Bambusa strømper for knap 87.000 kr. Det har givet et overskud på 40.000 kr. Vi har stadig et varelager, så man kan stadig købe strømper.

Klubben har arrangeret en masse fælles arrangementer i løbet af året:

 • Bustur til VM i Malmø i januar
 • Billetter til Santander semifinalen for herrer i Boxen
 • Afslutningsevent for U5 & U6 spillere i JHF kreds 6
 • Billetter til kvindelandsholdets VM i Boxen i Herning i december 2023

Det håndboldmæssige er vi så fremme ved.

På kvindesiden var det Jan Madsen, der trænede dameholdet frem til sommerferien. Her efter sommerferien har det igen været svært at finde en træner, men vi har været så heldig at Sara tog tøjlerne. Per Laursen står for træningen for både kvinderne og U19 pigerne. Marianne Midtgaard er kommet med som holdleder.  En løsning, som vi er utrolig taknemlige for kan lykkes.

På herrer siden blev det før sommerferien til en nedrykning fra 3. division til Danmarksserien. Vi vidste at Danmarksserien kunne blive en hård omgang og at vi kunne risikere at ryge direkte igennem og ned i serie 1. Det var desværre også det der skete. I samme nedrykningsbåd røg ØHK Hedensted på herresiden og Brædstrup HK på kvindesiden – altså fra 3. division til serie 1 på en halv sæson.

Hold 2 på herresiden har det været serie 2 frem til jul 2023, hvor holdet rykkede op i serie 1.

Samlet set er der ikke mere end 8-12 spillere fast til træning, resten kommer max en gang om ugen og her spiller de mange hverdagskampe også ind, så træningsindsatsen er ikke den største.

På ungdomssiden har vi U19 piger med Per Laursen i spidsen. De rykker alle sammen op om senior til den kommende sæson.

U15 drenge har vi sammen med Brædstrup. De træner på skift i Brædstrup og Rask Mølle. Fungerer godt.

U13 drenge og piger – Begge hold er blomstret op her efter sommerferien. Vi kunne godt bruge flere spillere begge steder, men humøret er godt og håndboldmæssigt ser vi fremgang.

U11 drenge – Et af de store hold med 18 spillere og 2 hold. De er med i A rækken og C rækken.

U9 piger og U11 piger – I efteråret 2023 har spillerne hjulpet lidt på drengeholdet og været med til enkelte stævner. Men her har vi fået et fælles hold op og stå i U11 pige C efter jul.

U9 drenge også en fin flok, som har fået et ekstra hold efter jul.

De små fra Trille & Trolle til U8. Her er der fremgang med antal spillere – en masse liv i hallerne når de træner og her i foråret 2023 er der mere end 50 spillere på de tre årgange.

Til sidst, så til alle vores frivillige, sponsorer, spillere, forældre, Hallernes (idrætscentrets) bestyrelse samt Elin & Frank: Tusind tak for samarbejdet.

Til allersidst, så til bestyrelsen i HK 73 Rask Mølle: Tusind tak for godt samarbejde i det forløbne år. Tak for alle de mange timer, hvor vi har været i gang med enten det ene eller det andet. I har gjort det fantastisk. TUSIND TAK FOR JER.

Kommentar til beretningen:

 • Træner ved herresiden – hvis man skal ændre noget, skal man så ikke skifte træner?
 • Mere mulighed for at skabe noget stemning i hallen. (tromme, klappere (de der vifter).
 • Der stilles spørgsmål til hvad kan man stille af krav til hallen for at der ændrer ting, fx at det ikke regner ind.
 1. Forelæggelse af årsrapport (inklusiv revideret regnskab)

Martin gennemgik regnskabet. Der er i 2023 et underskud på 212.916 kr. Dette svarer i runde tal til det der er kommet af ekstra udgifter på halleje samt udgiften til jubilæumsfesten.
Der er stadig ca. 2 millioner i egenkapital.

Der kommer spørgsmål til hvad banko har givet af indtægter tidligere.

 • Regnskabet godkendes.
 1. Behandling af indkomne forslag
  • Der er ikke kommet nogen indkomne forsalg
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • På valg er:
  • Jeanette (modtager ikke genvalg)
  • Ann (modtager genvalg)
  • Martin (modtager genvalg)
  • Patrik (modtager genvalg)
 • Bestyrelsen foreslår Sara Møller som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jeanette.
  • Sara vælges
 1. Valg af mindst en suppleant, vælges for 1 år
  • Anders Hansen er suppleant, han vil gerne være suppleant igen i år
  • Berit Pold Sejr vælges også som suppleant.
 1. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, vælges for 1 år
  • Bent Mortensen og Leo Lindahl fortsætter i aktuelle roller.
 1. Eventuelt:
 • Der spørges ind til trænere til næste år, hvor langt er man med trænersituationerne.
  • Svar:
   • Der forsøges at rekruttere i/fra egne rækker i forhold til børneholdene.
   • Der ses meget på hvad vi har af kompetencer i forældregrupperne.
 • Der efterspørges noget hjælp til materiale, hvor finder man inspiration og hjælp til træningsmaterialer.
 • Der kommer spørgsmål i forhold en generel retning i forhold til hvad man har af ønsker til fx omklædning osv. fra bestyrelsens side.
 • Der er et ønske at der er overtrækstrøjer til egne skabe.
 • Der gives en generel opfordring fra bestyrelsen til at man giver lyd om hvis man mangler noget.
 • Jeanette modtager blomster og tale, som tak for den indsats hun har lagt som bestyrelsesmedlem og formand i klubben.