Lidt nyt fra HK 73 Rask Mølle

Lige i øjeblikket så går vi og venter på nye udmeldinger, så vi kan komme i gang med nye tiltag. Men hvad sker der egentlig i klubben pt? Er der liv???

Og ja det er der – i høj grad 😊

Vi har stadig en del strømper til at ligge ude ved medlemmerne – I må gerne kontakte enten Jeanette eller Dennis hvis I ønsker at komme af med dem nu her. Se kontakt info nederst. Men vi har solgt for lidt over 95.000 kr. strømper!!! Vi har et lille mål om at nå ”de magiske 100.000 kr.” men det ser lidt svært ud pt.
Det skal dog ikke tage glæden og stoltheden fra os om at vi i en svær tid har haft så flot en opbakning fra alle vores medlemmer til at sikre klubben i flot indtægt!!!
Skulle I mangle at afregne for nogle strømper, så er mobilepay nummeret stadig 23492.

Vi har udskudt generalforsamlingen indtil videre – når det er muligt afholde den, så vil I modtage en invitation til enten et online eller forhåbentlig en fysisk generalforsamling. Men indtil videre, så arbejder Jeanette, Ann, Sebastian og Martin videre med bestyrelsesarbejdet, herunder at finde trænere til den kommende sæson:

En del af trænerteamene er allerede på plads og vi vil i de kommende uger præsentere de forskellige teams. Der mangler stadig enkelte trænere og skulle du kende et emne, så tøv ikke med at kontakte os. (Igen se nederst for kontaktinfo) Det er primært til børnehold samt enkelte ungdomshold vi mangler trænere til.

Projekter i HK 73 Rask Mølle:
Vi har også haft gang i fremtidsplanerne og været i gang med ansøgningerne. Vi har ansøgt Hedensted kommunes udviklingspulje om støtte til flere projekter, som vi har sat gang i her i løbet af nedlukningen. De har heldigvis set positivt på vores ansøgninger, så nu kan vi også løfte sløret her:

Det første projekt er et projekt, som vi har lavet sammen med RM Fitness. Vi har fået 10.000 kr. til indkøb af nogle Indian Clubs. Oversat betyder det køller på dansk 😉 og de kan bruges til både styrketræning, genoptræning og skadesforebyggende træning.

Når køllerne ”lander” i Rask Mølle vil vi invitere trænere og medlemmer til introduktion i brugen af dem – dette gælder selvfølgelig både i HK 73 Rask Mølle og RM Fitness. Vi har allerede haft de første to trænere afsted og på baggrund af deres tilbagemeldinger satte vi gang i ansøgningerne.

Dernæst så kan vi også præsentere en lidt større nyhed, som gerne skulle stå færdig i foråret 2022, nemlig et beachanlæg i Rask Mølle. Vi arbejder pt. på et anlæg, der kommer til at være placeret på Gl. Aalevej på fodboldstadionet, altså på modsatte side af Skanderborgvej set i forhold til klubhuset. Der er stadig et stykke vej, men Hedensted kommune har støttet projektet med 25.000 kr. Så i de kommende måneder skal der søges mange flere fonde og puljer rundt omkring, så vi kan få etableret et flot anlæg med 2 eller gerne 3 baner. Skulle du have tid og lyst til at indgå i arbejdet omkring at søge puljer m.m. så kontakt os endeligt.

Uddannelse:
Flere af vores trænere har brugt corona tiden til at dygtiggøre sig på diverse online kurser og webinarer. Så de er topklar når håndbold Danmark igen åbner helt op.

Afslutning:
I de sidste uger har stort set alle hold haft enten en træning på stadion eller haft besøg af holdets trænere til en slags afslutning. Det har været en mærkelig sæson, men det har været vigtigt for os at kunne sige på gensyn til jer alle på bedste vis. Så vi håber at I vil bruge den udleverede t-shirt i de kommende måneder og selvfølgelig også når vi kommer i hallerne igen. Som I kan se på t-shirten så har vi mange fantastiske sponsorer – vi er i gang med at kontakte dem og vi håber rigtig meget at alle igen næste år er med på sponsorholdet i HK 73 Rask Mølle – en stor tak til dem alle for deres støtte i den forgangne sæson.

Vi vil rigtig gerne have tilsendt et billede af t-shirten i brug. Billedet skal bruges i en lille video vi skal have lavet. Så på med t-shirten og send billedet til dennishansen@hk-73.dk

Træning:
Lige pt, så træner enkelte hold men på hver deres måde. Vi håber at flere i de kommende uger vil gå i gang om det så bliver ude eller inde må tiden og restriktionerne vise. Vi har tilbud om masser af stævner i de kommende måneder, så det kommer der forhåbentlig masser af gule Rask Mølle hold afsted til.
På stadion har vi allerede to græsbaner klar, så nu mangler vi bare det gode vejr.

U13 drengene med Henrik og Mikkel som trænere har trænet et par gange udenfor. Der har både været i sol, men også i sne, men der har været håndbold og godt humør. Pga. af et smitteudbrud på skolen holder de dog pause i denne uge.

U19 drengene i HK 73 Rask Mølle har siden 1. februar haft mulighed for at træne online sammen med Ronnie, som er den ene halvdel af trænerteamet på U19 drengeholdet. Træningen har været frivillig, men der har været god opbakning til den næsten ugentlige træning – enkelte træninger er blevet aflyst, men generelt set, så er Ronnie godt tilfreds med opbakningen fra drengene. Der er plads til flere, så kontakt Ronnie for mere info. Programmerne til de enkelte træninger har Ronnie selv sat sammen, enten ud fra egne erfaringer eller via inspiration fra nettet. Træningerne varer ca. 30 minutter og så bruges der tid både før og efter til snak og lidt sjov. Alle muskel grupper bliver rørt og der er god stemning.

Håndboldpas:
I har måske også set på vores Facebook side at der kommer et nyt tiltag fra Dansk Håndbold Forbund. Mens Corona har gjort det svært at spille håndbold i hallerne, så har Dansk Håndbold Forbund arbejdet på at sikre dine data og gøre medlemsregistrering lettere for klubber og forbund. De kalder det Håndboldpasset.

Du får snart dit nye Håndboldpas tilsendt på en e-mail fra Dansk Håndbold Forbund – og det er vigtigt, at du tjekker mailen! Du skal nemlig enten bekræfte informationerne på Håndboldpasset eller rette dem, så de er korrekte!!!

Håndboldpasset er dit bevis på, at du er aktiv i håndbolden. Det er vigtig for både Dansk Håndbold Forbund, din klub og dig. Vi håber, at I vil hjælpe til, at Håndboldpasset bliver en succes 👏

Læs mere om Håndboldpasset her:
https://www.haandbold.dk/foreninger-og-uddannelse/haandboldpas/

Andre aktiviteter:
Vores store september stævne håber vi på at kunne gennemføre. Invitationerne er sendt ud til alle klubber i Danmark, så nu krydser vi bare fingre.

Bankospillet om søndagen forventer vi også genstarter, men vi ikke endnu hvornår. Vi har lidt på formodningen at vi kommer til at mangle lidt hjælpere, så kan du / I hjælpe i en turnusordning på hver 4. eller 6. eller 8. uge, så kontakt os – det er om søndagen.

Så som I kan se, så er der gang i en masse ting. Vi glæder os til at komme i gang igen, så det håber vi også at I gør.

Med sportslig hilsen

HK 73 Rask Mølle

Kontakt enten

Formand
Jeanette Møller Mathiasen
Mobil: 22462357
jeanettesoerensen2@hotmail.com

Ungdomsansvarlig
Dennis Byskov Hansen
Mobil: 20783449
dennishansen@hk-73.dk