Ungdomsudvalget dækker alle børne og ungdoms hold op til U16.

  Målet for ungdomsarbejdet i HK 73 Rask Mølle er følgende:

  • Alle børn skal spille kampe.
  • Vi arbejder hen i mod at have hold i alle årgange.
  • Plads til ALLE både sportsligt og socialt, uanset alder.
  • Forældrene skal bakke op og inddrages omkring holdene og klubben.
  • Krav til hvordan træner, spiller og forældre opfører sig i klubben både i kampsituationer men også omkring træningen
  • Trænere, ledere, forældre skal være forbilleder
  • Vi ønsker fair play over for ALLE!!! Modstandere og ikke mindst dommere.
  • Trænerne skal have mulighed for at videre udvikle sig og blive bedre trænere.
  • Ønsker at være fødekæde for Vores egne senior 1. hold.
  • Skabe kontakt på tværs af hele klubben ( mellem ungdom og senior ) Klubånd..
  • Vi ønsker at være synlige i lokal området og have ry som en god håndboldforening og som en god idrætsforening.
  • Målet er at have voksne trænere på alle hold.
  • Fødekæde trænere (uddanne og fastholde unge trænere)