• Kan lade sig gøre når ungdomsudvalg og træner på det modtagne hold vurderer at spilleren kan bidrage positivt på holdet.
  • Der skal tages hensyn til begge hold, både det der afgiver, men også holdet der modtager en spiller. Hensyn skal tages i forhold til antal af spillere og sociale sammenhænge mm.

Ungdomsudvalget HK 73 Rask Mølle
Januar 2014