Målet for børne og ungdomsarbejdet i HK 73 Rask Mølle er følgende:

 • Alle børn skal spille kampe.
 • Vi arbejder hen i mod at have hold i alle årgange.
 • Plads til ALLE både sportsligt og socialt, uanset alder.
 • Forældrene skal bakke op og inddrages omkring holdene og klubben.
 • Krav til hvordan træner, spiller og forældre opfører sig i klubben både i kampsituationer men også omkring træningen
 • Trænere, ledere, forældre skal være forbilleder
 • Vi ønsker fair play over for ALLE!!! Modstandere og ikke mindst dommere.
 • Trænerne skal have mulighed for at videre udvikle sig og blive bedre trænere.
 • Ønsker at være fødekæde for Vores egne senior 1. hold.
 • Skabe kontakt på tværs af hele klubben ( mellem ungdom og senior ) Klubånd..
 • Vi ønsker at være synlige i lokal området og have ry som en god håndboldforening og som en god idrætsforening.
 • Målet er at have voksne trænere på alle hold.
 • Fødekæde trænere (uddanne og fastholde unge trænere)